Vai drīkst lietot CES kopā ar alkoholu vai pēc tā lietošanas?

Kontraindikācijas šādos gadījumos nav novērotas. 
Daži cilvēki Alpha–Stim izmanto, lai izvairītos no alkohola abstinences (paģirām). Tomēr mēs neiesakām lietot alkoholu pārmērīgās devās un ļaunprātīgi neizmantot Alpha–Stim alkohola lietošanas seku likvidēšanai.