Kādi ir veiktie pētījumi, kas liecina par CES efektivitāti?

CES efektivitātes noteikšanai speciāli tika izveidoti 28 psihometrisko testu veidi, datorizētas EEG (elektroencefalogrammas) un topogrāfiskas smadzeņu kartes. CES iedarbības oficiālo zinātnisko pētījumu kopējais skaits uz šo brīdi jau pārsniedz atzīmi 100. ASV kongresa bibliotēkā ir pieejams vairāk nekā tūkstotis zinātnisku rakstu par CES terapiju un tās ietekmi uz cilvēka smadzenēm, ir savākts arī ļoti liels apjoms fizioloģisko un bio–inženierisko datu, kas iegūti CES pētījumu gaitā, ieskaitot eksperimentus ar dzīvniekiem un klīniskos testus. Hārvarda universitātē (Harvard University School of Public Health) un Tulsas universitātē, ir veikti apjomīgi pētījumi pēc "meta–analysis" principiem, kas apliecinājuši pozitīvu rezultātu klātesamību CES terapijas izmantošanā.