Kāds ir ieteicamais CES terapijas ilgums un biežums?

Ieteicamais lietošanas laiks ir intervālā no 20 līdz 60 minūtēm, vienu reizi vai ik pārdienas, pirmā mēneša laikā. Vēlāk, kad simptomi ir mazinājušies vai pavisam izzuduši, terapijas biežumu var samazināt līdz 2–3 terapijas reizēm nedēļā. Psihiatrijas pacientiem, kā arī lietotājiem smagāku indikāciju gadījumos CES lietošanas laiks var tikt pagarināts neierobežoti – pēc vajadzības.

Tas pats attiecas arī uz terapijas biežumu. Kad trauksmes un depresijas ārstēšanā jau ir sasniegti ievērojami uzlabojumi, simptomu atkārtošanās recidīvus var novērst, lietojot Alpha–Stim laiku pa laikam (periodiski), īpaši brīžos, kad manāmas kādas pazīmes, kas liecina, ka slimība varētu atgriezties (atkārtoties).

CES terapijas plānošanā konsultācija ar ārstu ir vēlama, bet ne obligāta.