Kādas izmaiņas iespējamas ilgākā laika posmā pēc CES lietošanas?