Ko nozīmē apzīmējums CES?

Alpha–Stim® patentētā tehnoloģija noskaņojumu nekārtību ārstēšanai izmanto kraniālo elektrostimulāciju – Cranial Electrical Stimulation (saīsinājumā – CES). Kraniālā elektrostimulācija ir trauksmes, depresijas, bezmiega un citu noskaņojuma nekārtību nefarmakoloģisks ārstēšanas veids. CES terapijas laikā izmanto ļoti vājus elektroimpulsus, kas normalizē smadzeņu darbību.