Vai ausu klipši jālieto pirms vai pēc sāpju ārstēšanas, izmantojot proves ar elektrodiem?

Alpha–Stim SCS (Stress Control System) ar ausu klipšiem jeb kraniālo elektroterapijas stimulāciju ieteicams lietot pēc mikrostrāvas elektroterapijas, kas veicama, izmantojot vai nu proves ar elektrodu aplikatoriem, vai AS–Trode™ pašlīmējošos sudraba elektrodus. Kraniālā elektroterapijas stimulācija ir tik efektīva, ka var mazināt vai pat pilnībā novērst sāpes jau pirms ieteiktās procedūras beigām. Tāpēc, pielietojot CES jeb kraniālo elektroterapijas stimulāciju pirms mikrostrāvas elektroterapijas, kas paredzēta sāpju mazināšanai konkrētā ķermeņa zonā, iespējams, būs grūti noteikt, vai jūs apstrādājat pareizo vietu – ņemot vērā, ka sāpes konkrētajā apvidū CES iedarbības rezultātā, iespējams, jau būs uzskatāmi mazinājušās vai novērstas pavisam.